Защита на личните данни GDPR

  Контакти


Презареди изображението

"ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС - РУСЕ" ЕАД - УПРАВЛЕНИЕ

7000 Русе, ул. Пристанищна 22

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР - инж. Петър Драгошинов
тел.: 082/880 935; 082/880 990
Е-мейл: office@port-ruse-bg.com

Зам.-директор, Експлоатация - инж. Ивайло Башалов
тел: 0882 932 047 имейл: 
Е-мейл: port-east@port-ruse-bg.com

Ръководител Сектор Финансово-счетоводен/Гл.счетоводител – Таня Георгиева
тел: 082/ 880 969
Е-мейл: tgeorgieva@port-ruse-bg.com

Ръководител Сектор Административно-правен – Зоя Стефанова
тел: 082/ 880 986
Е-мейл: zstefanova@port-ruse-bg.com

Ръководител сектор Търговски – Силвена Крумова-Тодорова
тел: 0882 307 636
Е-мейл: office@port-ruse-bg.com

Ръководител сектор OТП и СУК – инж. Калоян Николаев
тел: 0882 932 054
Е-мейл: knikolaev@port-ruse-bg.com

Ръководител сектор Оперативен - Дамян Добрев

тел: 0882 932 042

Диспечери 
тел: 0882 932 077 
Е-мейл: dispecher-east@port-ruse-bg.com

Пристанище Тутракан 
Организатор пристанищна дейност - Мария Василева 
тел: 0882 932 055

Пристанище Силистра Моряк,брегови 
тел: 
0882 932 067