Защита на личните данни GDPR

Резултати от дейността на "Пристанищен комплекс-Русе" ЕАД за 2013 г.

Галерия

Заявка


Изпрати
Общият товарооборот за годината възлиза на почти 600 хил. тона. Насипните товари са с 80% дял, а генералните - 20%.
В годишен план положителни тенденции се отчитат при обемите обработени изкуствени торове, инертни материали, шрот, чугун.
През 2014 г. продължават усилията за привличане на клиенти и товари. В хода са преговори за увеличаване на обработката на селскостопанска техника.
Очакванията на дружеството са за поредна година терминал Русе-изток да се утвърди като логистичен център за претоварване, съхранение и разпределение на селскостопанска и друга техника за страната.

Времето в Русе

Температура: -17.8°C Влажност: %

Водни стоежи - Дунав

Станция Стоеж Изменения

Актуална информация

От 1 ви Юли може да се свържете с диспечерите на пристанищен терминал Русе изток на е-мейл: dispecher-east@port-ruse-bg.com