Защита на личните данни GDPR

Възникване на пристанището

Галерия

Заявка


Изпрати

В наши дни българският бряг на Дунав е дълъг 470 км. (от устието на р.Тимок до Силистра). На него са разположени 10 селища. Пристанищен комплекс – Русе ЕАД управлява пристанищата разположени в Сомовит, Русе, Тутракан и Силистра. Историята на дружеството е динамична, като най-важните моменти от нея са:

7.11.1866 г. Официално откриване на пристанище Русе в съвременния му вид.
1950 г. При Управление “Воден транспорт” към Министерство на транспорта се обособява на самоиздръжка “Русенско областно пристанищно управление” със седалище гр. Русе.
1953 г. В състава се включват Свищов и Сомовит.
1973 г. Възниква “Пристанищен комплекс – Русе”, като поделение на СО “Воден транспорт”- гр.Варна
1989 г. Създадена е държавната фирма “Българско речно плаване” – Русе и в нейния състав е включен “Пристанищен комплекс-Русе”, който не е юридическо лице.
1991 г. Образувано е еднолично дружество с ограничена отговорност “Пристанищен комплекс-Русе” ЕООД
1996 г. Същото е преобразувано в еднолично акционерно дружество “Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД

Времето в Русе

Температура: -17.8°C Влажност: %

Водни стоежи - Дунав

Станция Стоеж Изменения

Актуална информация

От 1 ви Юли може да се свържете с диспечерите на пристанищен терминал Русе изток на е-мейл: dispecher-east@port-ruse-bg.com