Защита на личните данни GDPR

Представяне

Галерия

Заявка


Изпрати

“Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД е държавно търговско дружество с място на управление гр.Русе. То ръководи дейността на няколко от основните, български речни пристанища - Русе, Тутракан и Силистра. Те са разположени по протежение на р.Дунав - от км. 375 до км. 497.

Основната ни цел е максимално да удовлетворим нуждите и очакванията на нашите клиенти като предлагаме отговорно отношение към товарите и превозните средства, бързина на обслужване, квалифициран персонал и индивидуален подход към техните изисквания и нужди.

От 2007 г. „Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД е сертифициран по ISO 9001 и притежава внедрена Система за управление на качеството. Това свидетелства за непрекъснатите усилия за подобряване качеството на предлаганите пристанищни услуги и повишаване удовлетвореността на нашите клиенти.

Дружеството се ръководи от Съвет на директорите, едноличен собственик на капитала е Република България.

В своята дейност "Пристанищен комплекс-Русе” ЕАД следва самостоятелна търговска, инвестиционна, ценова и организационна политика.

Комплексът осъществява своята дейност съгласно приетите Устав и Устройствен правилник.

Времето в Русе

Температура: -17.8°C Влажност: %

Водни стоежи - Дунав

Станция Стоеж Изменения

Актуална информация

От 1 ви Юли може да се свържете с диспечерите на пристанищен терминал Русе изток на е-мейл: dispecher-east@port-ruse-bg.com