Защита на личните данни GDPR

Пропускателен режим

Галерия

Заявка


Изпрати

За достъп на леки   служебни/лични автомобили на клиенти/контрагенти на дружеството до  територията на Пристанищен комплекс-Русе ЕАД се издава служебен пропуск. Цената на пропуска съгласно действащите "Цени и условия..." е 15 лв./ 1 месец  и 85 лв./ 1 година ( с ДДС).  
Заявлението за издаване на пропуск се подава в Управлението на дружеството, като изрично се посочват номерата на автомобилите и управляващите ги лица.

Времето в Русе

Температура: -17.8°C Влажност: %

Водни стоежи - Дунав

Станция Стоеж Изменения

Актуална информация

От 1 ви Юли може да се свържете с диспечерите на пристанищен терминал Русе изток на е-мейл: dispecher-east@port-ruse-bg.com