Защита на личните данни GDPR

Ранна история

Галерия

Заявка


Изпрати

 • 69 - 79 г. - По времето на римския император Веспасиан започва изграждането на пристанище като част от разположения на реката отбранителен кастел на Римската империя. Силно развитата пристанищна функция на крепостта дава и името на населеното място – Сексагинта Приста (букв. 60 кораба).
 • 1603 г. - Русе става база на 50 фрегати, командвани от Шех Шами паша.
 • Началото на ХІХ век - В Русе се заселват богати австрийски търговци, които допринасят за засилването на търговията между Австрия и Турция. Пристанището обработва също и английски, френски и белгийски товари, които конкурират австрийските.
 • 1830 г. – във Виена се създава «Първо императорско кралско привилегировано параходно дружество», което открива представителство в Русе.
 • 1865 г. – управителят на Дунавска област Мехмед Шафик, известен като Мидхад паша, създава първото в България Речно дунавско дружество «Идарие и Нахрие». То притежава 8 парахода и 15 шлепа. Австрийското параходство, което до този момент е било почти единственото обслужващо пътници и товари по целия Дунав, посреща с неприязън новосъздаденото дружество.
 • 1864-1866 (7 ноември) – изгражда се жп линията Русе-Варна.
 • 1865-1866 (7 ноември) – италиански майстори изграждат облицована подпорна стена, пред която да се закотвят понтоните.
 • 1906 г. - Общата стойност на договора за развитие на пристанище Русе възлиза на 1 051 021 лева. Той включва строителство на кейове, наклонена разтоварителна площадка, крайбрежна стена с насипи за жп линия зад нея и шосе, които да свържат пристанището с жп линията Русе – Варна.
 • До 1918 г. пристанищното управление и митницата представляват едно предприятие, като управителят на митницата ръководи и товаро-разтоварната дейност.
 • Сегашното пристанище Сомовит е построено през 1923 г. По-рано “разтоварището” се е намирало на 1 км западно от него, тъй като компанията строила жп линията София – Варна, е стоварвала материалите внесени от Западна Европа на посоченото място. Поради това, че местността е ниска и при прииждане на водите всяка пролет реката залива гарата и пристанището, през 1918 г. започва строеж на жп линия към селото и гарата и пристанището се премества.
 • През 1944 г. русенското пристанище разполага само с три крана. Използва се и парен кран, който се придвижва по релсов път. Механизацията е оскъдна. По това време вносът и износът са силно ограничени поради минирането на Дунав.
 • През 1945 г. се премахва наемът, който докерските бригади заплащат на пристанищното управление за използване на крановете.
 • През 1950 г. за първи път се въвежда в експлоатация тилова техника. Числеността на докерските бригади се реорганизира от 30 на 10 – 12 души.
 • През 1955 г. се закупуват електрокари и така се слага началото на механизираното обработване на пътническите кораби.
 • 1965 – 68 г. – пристанището разполага вече с 12 крана.
 • 1965 г. – пристанищното управление вече включва Силистра, Тутракан, Русе, Свищов и Сомовит.
 • На 15-ти Април 1968 г. се прави първата копка на пристанище Русе-изток.
 • Официалното откриване на п-ще Русе-изток е през Март 1976 г.

Ползвани са данни от „Прозорец към Европа” - Л.Цанев, Д.Вятовски, Варна 1988 г.

Времето в Русе

Температура: -17.8°C Влажност: %

Водни стоежи - Дунав

Станция Стоеж Изменения

Актуална информация

От 1 ви Юли може да се свържете с диспечерите на пристанищен терминал Русе изток на е-мейл: dispecher-east@port-ruse-bg.com