Защита на личните данни GDPR

Русе – изток

Галерия

Заявка


Изпрати

Пристанище Русе-изток е открито официално през м.Март 1976 г. Веднага след откриването му се подписва протокол за създаването на линия за превоз на 3- и 5-тонни контейнери, която е открита на 1 юли същата година. През 1984 г. се открива и линия за голямотонажни контейнери.

Пристанищен терминал Русе - Изток е разположен на км. 489-490 в източната промишлена зона на град Русе.

Това е най-голямото пристанище в българския участък на р.Дунав. Пристанище Русе-изток е също така единственото речно пристанище в България, където при високи нива на водите на р.Дунав могат да бъдат приемани и обработвани речно-морски кораби.

Пристанището има технически капацитет за обработка на голямотонажни единици до 60 т. Възможна е обработката и на товари с по-голямо тегло или нестандартни размери, с помощта на 100-тонен плаващ кран.

В п-ще Изток се обработват всички видове товари, включително едрогабаритни товари и техника.

  • Капацитет

Пристанище Русе-изток разполага с:

  1. площ от 825 533 кв.м.
  2. 14 корабни места 
  3. дълбочина на лимана при кота 0 – между 1 и 2 м. за различните корабни места
  4. 17 крана с максимална товароподемност от 5 до 32 тона
  5. 196 300 кв.м. складови площи:
  6. 15 800 кв.м. закрита складова площ
  7. 190 500 кв.м. открита складова площ
  8. Връзка с жп и автотранспортна мрежа на България

Резервираната площ от 825 533 кв.м. дава възможности за бъдещо развитие на пристанището. В Генералния план са предвидени територии за изграждане на зърнен и контейнерен терминал.

Времето в Русе

Температура: -17.8°C Влажност: %

Водни стоежи - Дунав

Станция Стоеж Изменения

Актуална информация

От 1 ви Юли може да се свържете с диспечерите на пристанищен терминал Русе изток на е-мейл: dispecher-east@port-ruse-bg.com